Conditii generale de utilizare

CONDIȚII GENERALE ALE MAGAZINULUI ELECTRONIC


Casa de moda

I. SUBIECTUL
Artă. 1. Prezentele condiții generale au scopul de a reglementa relațiile dintre „ Casa de modă Bulgaria - 87 EOOD ” EOOD, orașul Plovdiv, strada Bdin nr.2, denumit în continuare FURNIZOR, și clienții, denumiți în continuare UTILIZATORI, ai rețelei electronice. magazinul www.fashion-house.bg, denumit în continuare „MAGATIN ELECTRONIC”.


II. DATELE FURNIZORULUI
Artă. 2. Informații în conformitate cu Legea comerțului electronic și Legea privind protecția consumatorilor:
1. Numele furnizorului: "Fashion House Bulgaria - 87" EOOD

2. Casa de modă Bulgaria - 87 EOOD
EIK 207308314 sediu Bdin 2 Plovdiv
3. Adresa pentru exercitarea activitatii…………
4. Detalii corespondență: ……………………
5. Înscriere în registre publice: EIK 207308314
III. CARACTERISTICI ALE MAGAZINULUI ELECTRONIC
3. Magazinul electronic este disponibil la adresa de Internet www.fashion-house.bg, prin care Utilizatorii au posibilitatea de a încheia contracte de cumpărare și vânzare și livrare a mărfurilor oferite de MAGAZINUL ELECTRONIC, inclusiv următoarele:
1. Să se înregistreze și să creeze un profil pentru navigarea în MAGAZINUL ELECTRONIC și utilizarea serviciilor suplimentare de furnizare de informații;
2. Să facă declarații electronice în legătură cu încheierea sau executarea contractelor cu MAGAZINUL ELECTRONIC prin interfața paginii MAGAZIN ELECTRONIC disponibilă pe Internet;
3. Să încheie contracte de cumpărare, vânzare și livrare a mărfurilor oferite de ELECTRONIC STORE;
4. Să efectueze orice plăți în legătură cu contractele încheiate cu MAGAZINUL ELECTRONIC, conform modalităților de plată suportate de MAGAZINUL ELECTRONIC.
5. Pentru a primi informații despre bunuri noi oferite de MAGAZIN ELECTRONIC;
6. Să revizuiască mărfurile, caracteristicile acestora, prețurile și termenele de livrare;
7. Să fie informat cu privire la drepturile ce decurg din lege în primul rând prin interfața paginii MAGAZIN ELECTRONIC de pe Internet;
8. Să-și exercite dreptul de retragere din contractul încheiat la distanță pentru bunurile oferite de Furnizor, pentru care se aplică dreptul de retragere din contract;

4. Furnizorul livrează bunurile și garantează drepturile Utilizatorilor prevăzute de lege, în cadrul bunei-credințe, acceptate în practică, a criteriilor și condițiilor de drept al consumatorului sau comercial.

5. (1) Utilizatorii încheie un contract de cumpărare și vânzare a mărfurilor oferite de MAGAZINUL ELECTRONIC prin interfața Furnizorului, disponibilă pe site-ul acestuia sau alt mijloc de comunicare la distanță.
(2) În temeiul contractului încheiat cu Utilizatorii pentru cumpărarea și vânzarea de bunuri, Furnizorul se obligă să livreze și să transfere dreptul de proprietate asupra bunurilor specificate de acesta prin intermediul interfeței către Utilizator.
(3) Utilizatorii vor plăti Furnizorului o remunerație pentru bunurile livrate în conformitate cu termenii și condițiile stabilite de ELECTRONIC STORE și cu acești termeni și condiții generale. Remunerația este în cuantumul prețului anunțat de Furnizor la adresa MAGAZINULUI ELECTRONIC de pe Internet.
(4) Furnizorul livrează bunurile solicitate de Utilizatori în termenii și condițiile stabilite de Furnizor pe pagina magazinului electronic și în conformitate cu acești termeni și condiții generale. (5) Prețul pentru livrare se stabilește separat și explicit de prețul mărfurilor.

6. (1) Utilizatorul și Furnizorul sunt de acord că toate declarațiile dintre ei în legătură cu încheierea și executarea contractului de vânzare pot fi făcute electronic și prin declarații electronice în sensul Actului privind documentul electronic și semnătura electronică și art. 11 din Legea comerțului electronic.
(2) Se presupune că declarațiile electronice făcute de Utilizatorii site-ului au fost făcute de către persoanele indicate în datele furnizate de Utilizator în timpul înregistrării, dacă Utilizatorul a introdus numele și parola corespunzătoare pentru acces.

IV. UTILIZAREA MAGAZINULUI ELECTRONIC
7. (1) Pentru a utiliza MAGAZINUL ELECTRONIC pentru încheierea de contracte de cumpărare și vânzare de bunuri, Utilizatorul trebuie să introducă un nume și o parolă la alegere pentru acces la distanță, în cazurile în care magazinul electronic necesită înregistrare.
(2) Numele și parola pentru acces la distanță sunt determinate de către Utilizator, prin înregistrare electronică pe site-ul Furnizorului.
(3) Prin completarea datelor sale și apăsarea butoanelor „Da, accept” sau „Înregistrare”, Utilizatorul declară că este familiarizat cu aceste condiții generale, este de acord cu conținutul acestora și se obligă să le respecte necondiționat.
(4) Furnizorul confirmă înregistrarea efectuată de Utilizator prin trimiterea unei scrisori la adresa electronică specificată de Utilizator, căreia i se transmit și informații privind activarea înregistrării. Utilizatorul confirmă înregistrarea și încheierea contractului printr-o referință electronică în scrisoarea de notificare a înregistrării finalizate transmisă de Furnizor. După confirmare, se creează contul Utilizatorului și se stabilește o relație contractuală între acesta și Furnizor.
(5) La înregistrare, Utilizatorul se obligă să furnizeze date corecte și actualizate. Utilizatorul actualizează prompt datele specificate în înregistrarea sa în cazul modificării.
(6) Pentru a utiliza întreaga funcționalitate a magazinului electronic al Furnizorului, Utilizatorul se obligă să se înregistreze pe site-ul magazinului electronic. Furnizorul nu este responsabil daca, din lipsa inregistrarii, Utilizatorul nu a putut folosi intreaga functionalitate a magazinului electronic, inclusiv in ceea ce priveste exercitarea drepturilor din contract, posibilitatea de a pretinde un pret mai mic si alte functii similare.
(7) Prezenții termeni și condiții generale pot fi acceptați de către Utilizatori chiar și fără înregistrarea în MAGAZINUL ELECTRONIC printr-o declarație expresă de voință, inclusiv prin intermediul site-ului MAGAZIN ELECTRONIC.

8. (1) Adresa electronică furnizată în timpul înregistrării inițiale a Utilizatorului, precum și orice adresă electronică ulterioară utilizată pentru schimbul de declarații între Utilizator și Furnizor, este o „Adresă electronică primară” în sensul prezentelor generale. Termeni și condiții. Utilizatorul are dreptul de a-și schimba adresa de e-mail de contact principal.
(2) La primirea unei cereri de modificare a adresei de e-mail de contact principală, Furnizorul trimite o cerere de confirmare a modificării. Solicitarea de confirmare este trimisă de Furnizor la noua adresă de e-mail de contact primară specificată de Utilizator.
(3) Schimbarea adresei electronice de contact primar se efectuează după confirmarea de către Utilizator, exprimată printr-o referință cuprinsă în cererea de confirmare transmisă de Furnizor la noua adresă electronică de contact primară specificată de Utilizator.
(4) Furnizorul informează Utilizatorul despre modificarea efectuată, printr-o scrisoare electronică trimisă la adresa de e-mail de contact primară specificată de Utilizator înainte de a efectua modificarea conform alin. 2.
(5) Furnizorul nu va fi răspunzător față de Utilizator pentru o modificare ilegală a Adresei de e-mail de contact principal.
(6) Furnizorul poate solicita Utilizatorului să folosească adresa de e-mail principală de contact în cazuri specifice.

V. ETAPE TEHNICE PENTRU ÎNCHEIEREA UNUI ACORD DE CUMPĂRARE-VÂNZARE
Artă. 9. (1) Utilizatorii folosesc în primul rând interfața paginii Furnizorului pentru a încheia contracte de cumpărare și vânzare a bunurilor oferite de Furnizor într-un MAGAZIN ELECTRONIC. (2) Contractul se încheie în limba bulgară.
(3) Contractul dintre Furnizor și Utilizator constituie prezentii termeni și condiții generale disponibile pe site-ul ELECTRONIC STORE.
(4) Parte la contractul cu Furnizorul este Utilizatorul conform datelor furnizate în timpul înregistrării și cuprinse în profilul personal al Utilizatorului. Pentru a evita orice dubiu, acestea sunt detaliile cu care a fost creat un cont la Furnizor.
(5) Furnizorul include în interfața paginii sale de internet mijloace tehnice de identificare și corectare a erorilor de introducere a informațiilor înainte de efectuarea declarației de încheiere a contractului.
(6) Prezentul contract se considera incheiat din momentul inregistrarii Utilizatorului la Furnizor sau acceptarii conditiilor generale in alt mod expres, inclusiv printr-o declaratie pe site-ul Furnizorului. Contractul de cumpărare și vânzare de bunuri se consideră încheiat din momentul solicitării acestuia de către Utilizator prin interfața Furnizorului.
(7) Pentru încheierea prezentului contract și pentru încheierea contractului de cumpărare și vânzare de bunuri, Furnizorul anunță în mod expres Utilizatorul în mod corespunzător prin mijloace electronice. (8) Declarația de încheiere a contractului și confirmarea primirii acestuia se consideră primite atunci când destinatarii acestora au posibilitatea de a le accesa.
(9) Furnizorul livrează bunurile la adresa specificată de Utilizatori și nu este responsabil în cazul în care datele specificate de către Utilizatori sunt incorecte sau înșelătoare.

10. (1) Utilizatorii încheie contractul de cumpărare și vânzare cu Furnizorul conform următoarei proceduri:
Înregistrarea în MAGAZIN ELECTRONIC și furnizarea datelor necesare, dacă Utilizatorul nu s-a înregistrat încă în MAGAZIN ELECTRONIC sau prin solicitarea unui produs fără înregistrare;
Intrarea in sistemul de comanda MAGAZIN ELECTRONIC prin identificare cu nume si parola si alt mijloc de identificare;
Selectarea unuia sau mai multor bunuri oferite în MAGAZINUL ELECTRONIC și adăugarea acestora la o listă de bunuri pentru cumpărare;
Furnizarea datelor pentru efectuarea livrării;
Alegerea metodei și momentul plății prețului.
Confirmarea comenzii;
(2) Utilizatorii pot încheia contractul de cumpărare și vânzare cu Furnizorul fără înregistrare, utilizând funcționalitatea relevantă din interfața magazinului electronic.

VI. OBLIGAȚII SPECIFICE FURNIZORULUI. PROTECTIA CONSUMATORULUI
11. Regulile prezentei secțiuni a VI-a a acestor termeni și condiții generale se aplică Utilizatorilor care, conform datelor specificate pentru încheierea contractului de vânzare sau în timpul înregistrării în MAGAZINUL ELECTRONIC, se poate concluziona că sunt utilizatori în cadrul înțelesul Legii pentru protecția consumatorilor, Legea comerțului electronic și/sau Directiva 2011/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011.

12 (1) Principalele caracteristici ale bunurilor oferite de Furnizor sunt definite în profilul fiecărui bun de pe site-ul ELECTRONIC STORE.
(2) Prețul mărfurilor, inclusiv toate taxele, este determinat de Furnizor în profilul fiecărui produs de pe site-ul MAGAZIN ELECTRONIC.
(3) Valoarea costurilor poștale și de transport, neincluse în prețul mărfurilor, este determinată de Furnizor și este furnizată cu titlu informativ Utilizatorilor într-unul dintre următoarele momente înainte de încheierea contractului:
- In profilul fiecaruia dintre bunurile de pe site-ul Furnizorului MAGAZIN ELECTRONIC;
- La alegerea bunurilor pentru incheierea contractului de vanzare;
(4) Metoda de plată, livrare și executare a contractului este determinată în prezentele condiții generale, precum și în informațiile furnizate Utilizatorului pe site-ul Furnizorului.
(5) Informațiile furnizate Utilizatorilor în temeiul prezentului articol sunt actuale la momentul vizualizării lor pe site-ul Furnizorului înainte de încheierea contractului de cumpărare și vânzare.
(6) Furnizorul trebuie să indice pe site-ul său condițiile de livrare a bunurilor individuale.
(7) Furnizorul indică înainte de încheierea contractului valoarea totală a comenzii pentru toate bunurile cuprinse în acesta.
(8) Utilizatorii sunt de acord că toate informațiile cerute de Legea privind protecția consumatorilor pot fi furnizate prin interfața platformei ELECTRONIC SHOP sau prin e-mail.

13. (1) Utilizatorul este de acord că Furnizorul are dreptul de a accepta plata în avans pentru contractele încheiate cu Utilizatorul pentru cumpărarea și vânzarea de bunuri și livrarea acestora. (2) Utilizatorul alege independent dacă plătește Furnizorului prețul pentru livrarea bunurilor înainte sau în momentul livrării acestora.


15. (1) Termenul de livrare a bunurilor si momentul de plecare de la care acesta curge se stabilesc pentru fiecare bun separat la incheierea contractului cu utilizatorul prin intermediul site-ului Furnizorului, cu exceptia cazului in care bunurile sunt comandate intr-o singura livrare.
(2) În cazul în care utilizatorul și Furnizorul nu au stabilit un termen de livrare, termenul de livrare a mărfurilor este de 30 de zile lucrătoare, calculat de la data următoare trimiterii comenzii utilizatorului către Furnizor prin intermediul site-ului e-shop. .
(3) In cazul in care Furnizorul nu poate indeplini contractul din cauza faptului ca nu detine bunurile comandate, este obligat sa anunte Utilizatorul despre acest lucru si sa restituie sumele platite de acesta.

16. (1) Furnizorul livrează bunurile către consumator după ce a certificat îndeplinirea cerințelor de furnizare a informațiilor consumatorului conform Legii privind protecția consumatorului.
(2) Utilizatorul și Furnizorul certifică circumstanțele prevăzute la alin. 1 în scris la momentul livrării prin semnătură de mână, dacă nu s-a convenit altfel.
(3) Utilizatorul și Furnizorul sunt de acord că cerințele de la alin. 1 se va respecta în cazul în care autentificarea este efectuată de o persoană care, potrivit împrejurărilor, se poate deduce că transmite informațiile utilizatorului - parte la contract.

VII. ALȚI TERMENI
17. Furnizorul livreaza si preda marfa Utilizatorului in termenul specificat la incheierea contractului.

18. Utilizatorul trebuie să inspecteze bunurile în momentul livrării și predării de către Furnizor și, în cazul în care aceasta nu îndeplinește cerințele, să notifice imediat Furnizorul.

VIII. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
19. (1) Furnizorul ia măsuri pentru a proteja datele personale ale Utilizatorului în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal.
(2) Din motive de securitate a datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor, Furnizorul va trimite datele numai la adresa de e-mail care a fost specificată de Utilizatori la momentul înregistrării.
(3) Furnizorul acceptă și anunță pe site-ul său o Politică de protecție a datelor cu caracter personal.
(4) Utilizatorii sunt de acord că Furnizorul are dreptul de a-și prelucra datele personale, necesare pentru îndeplinirea comenzilor în magazinul electronic și pentru îndeplinirea contractului.

20. (1) În orice moment, Furnizorul are dreptul de a cere Utilizatorului să se identifice și să certifice fiabilitatea fiecăreia dintre circumstanțele și datele personale anunțate în timpul înregistrării.
(2) În cazul în care, dintr-un motiv oarecare, Utilizatorul și-a uitat sau și-a pierdut numele de utilizator și parola, Furnizorul are dreptul de a aplica Procedura anunțată pentru nume de utilizator și parole pierdute sau uitate.

IX. MODIFICAREA ȘI ACCESUL LA TERMENI ȘI CONDIȚII
21. (1) Acești termeni și condiții generale pot fi modificate de către Furnizor, despre care acesta din urmă va notifica în mod corespunzător toți Utilizatorii înregistrați. (2) Furnizorul și Utilizatorul sunt de acord că orice adăugare și modificare la acești termeni și condiții generale va avea efect împotriva Utilizatorului după ce Furnizorul l-a notificat în mod expres și dacă Utilizatorul nu declară în termenul de 30 de zile care i-a fost acordat că le respinge.
(3) Utilizatorul este de acord ca toate declarațiile Furnizorului în legătură cu modificarea acestor condiții generale să fie trimise la adresa de e-mail specificată de Utilizator în timpul înregistrării. Utilizatorul este de acord că e-mailurile trimise în temeiul acestui articol nu trebuie să fie semnate cu o semnătură electronică pentru a fi eficace împotriva sa.
Artă. 22. Furnizorul publică acești termeni și condiții generale pe site-ul său web împreună cu toate completările și modificările aduse acestora.

X. ÎNCETERE
23. Aceste condiții generale și contractul Utilizatorului cu Furnizorul se reziliază în următoarele cazuri:
la încetarea și declararea lichidării sau declararea falimentului a uneia dintre părțile la contract;
prin acordul comun al părților în scris;
unilateral, cu notificarea fiecăreia dintre părți în cazul neîndeplinirii obligațiilor celeilalte părți;
în caz de incapacitate obiectivă a uneia dintre părțile contractului de a-și îndeplini obligațiile;
atunci când echipamentul este confiscat sau sigilat de autoritățile statului;
in cazul stergerii inregistrarii Utilizatorului pe site-ul MAGAZIN ELECTRONIC. În acest caz, contractele de cumpărare și vânzare încheiate dar neexecutate rămân valabile și executorii;
în cazul exercitării dreptului de refuz conform art. 55, alin. 1 din Legea privind protecția consumatorilor. În acest caz, se reziliază doar contractul de livrare a bunurilor comandate respective, dacă dreptul de retragere din contract este aplicabil pentru categoria de bunuri relevantă.

XI. ALȚI TERMENI
24. Posibila nulitate a oricăreia dintre prevederile prezentelor condiții generale nu va duce la nulitatea întregului contract.

25. Legile Republicii Bulgaria se vor aplica aspectelor nesoluționate în prezentul contract, legate de implementarea și interpretarea acestui contract.