Адвокат

⚖️ Првните услуги във Fashion House Bulgaria се предоставят от адвокат Ванина Йорданова 

https://jordanovalawyer.com/

Адвокат Ванина Йорданова е родена в гр.Пловдив през 1989г. След завършването на Езикова гимназия “Иван Вазов”, е приета в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, където през 2013г. завършва юридическото си образование с отличие. След придобиване на юридическата си правоспособност, преминава стажа си в Бургаски окръжен съд. Кариерата й започва в Областна адинистрация гр. Бургас, преминава през Областно пътно управление гр. Бургас към Агенция „Пътна инфраструктура“, след което е юрисконсулт в търговско дружество „Мастертерм“. През 2023г. започва адвокатската си практика като член на Адвокатска колегия гр. Пловдив. Владее испански и английски. Омъжена е с 2 деца.